Inkubatsioon

Tutvustus

Inkubatsioon on  väliste nõustajate poolt toetatud toote või teenuse arendusprotsess, mille käigus esialgsest ideest saab  töötav lahendus, mida on võimalik praktikas katsetama hakata.

Loodav lahendus võib aga ei pea tingimata sisaldama IT-rakendust.

Inkubaatorisse sobivate ideede leidmiseks korraldatakse ideekonkurss. Lisaks  uuenduslikule ideele  on valikul oluliseks ka tiimi valmisolek panustada aega ja töötada intensiivselt nii lahenduse täiustamisel kui ka ärimudeli välja töötamisel.  Osalejaid nõustavad kogenud mentorid. Inkubaatori tulemusena loodud toode või teenus peaks edaspidi  suutma tulu teenida ehk turutingimustes ellu jääda.

Avalikus sektoris on soovitav inkubeerimist kasutada, kui soovitakse välja töötada uusi või oluliselt täiustada seniseid teenuseid. Inkubaatori tiimides võiksid osaleda nii ametiasutuste töötajad kui eelkõige teenuste osutajad (ettevõtted, vabaühendused).

Näited

NULA ehk nupukate lahenduste inkubaator 

NULA on mõeldud sotsiaalsetele algatustele ehk sinna saavad kõik soovijad esitada mõjusaid ja uuenduslikke ideid, mis lahendavad teravaid ühiskondlikke probleeme. Ideid arendatakse kuue kuu jooksul koolituste ja mentorite toel töötavateks lahendusteks ning läbi mõeldakse ka tegevusmudel ja tulu teenimise viisid. Seega võib tulemusena tekkida sotsiaalne ettevõtte. Inkubatsiooniprogrammi jooksul toimub viis ühepäevast koolitust kogenud ekspertide käe all, kus arendatakse edasi lahenduste sisu, tegevus- ja finantsmudelit ning omandatakse oskusi oma lahenduse tutvustamiseks erinevatele osapooltele. Lisaks on igal algatusel ka mentor, kes nõustab kogu inkubatsiooni vältel. Kuni kolmele inkubaatori läbinud algatusele annab KÜSK kuni 25 000 euro suuruse starditoetuse.

NULA korraldavad Heateo SA ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Vaata ka >>

Prototron

Korraldajad pakuvad rahastust ja nõustamist nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks. Eesmärk on edendada ettevõtlikkust  ehk tekitada võimekaid tegijaid ning anda võimalus tuua turule uusi  tooteid. Osalejaid nõustavad erinevate valdkondade eksperdid, et idee ja meeskond võimalikult hästi ette valmistada. Vaata ka >>

SEB panga Innovatsioonilabor

SEB Innovatsioonikeskuse programmid on mõeldud nii oma töötajate kui ka klientide-ettevõtete innovatsioonioskuste tugevdamiseks.

Töötajatele on intensiivset, 6 nädalat kestvat  innovatsioonilaborit pakutud juba kolmel aastal.  Algul korraldati  innovatsiooni  mõiste ja mõtteviisi tutvustamiseks konverents 1000-le inimesele kogu organisatsioonis.  Seejärel pakuti võimalust osaleda koolitusprogrammis, mille eesmärk oli levitada teenuse disaini ja agiilse tootearenduse töövõtteid. Kõigepealt olid tiimide eestvedajad kindlad võtmeisikud. Nende ülesanne oli kokku viia lahendamist vajavad ideed ja tiimid, kes  programmi käigus jõuaksid töötavate lahendusettepanekuteni ehk prototüüpideni.  Tiimidel olid ka juhendajad ehk majavälised mentorid, kes iganädalaste töötubade käigus andsid teadmisi teenusearenduse metoodikast, ideede esitlemisest ja ärimudeli loomisest. Hiljem tekkisid nii ideed kui ka tiimid oma-algatuslikult.  Igal aastal on kahel korral toimuvasse innovatsiooniprogrammi osalejaid piisavalt. Juhtkonnas on kokku lepitud, et programmis osalemisele võib panustada 20% tööajast.

Prototüüpe on tekkinud 20  – kas asutuse praktilise töökorralduse muutmiseks või kliendile suunatud teenuste arendamiseks, neist 4 on  juhtkonnas heaks kiidetult juba töös.

Eestvedajate eesmärk on organisatsioonis mõtteviisi juurutamine, mis oleks suunatud pidevale lahenduste otsimisele harjumuspärase töörutiini ja -võtete asemel. Töötajate panusena tekkinud lahendusi kirjeldatakse panga sisekommunikatsioonis ning tunnustatakse aasta parimate tegude ja tegijate nimetamisel.

Vaata ka >>