Probleemi selgitamine

Miks teha?

  1. Aitab eraldada emotsionaalsed hinnangud probleemile ning tugineda faktidele.
  2. Aitab mõista kas ja kuidas on probleem oluline ning selle tekkimise põhjuseid.

Kuidas teha?

  1. Printige välja suur tööleht.
  2. Kirjeldage probleem, mida soovite lahendada. Olge nii täpne kui võimalik. Proovige erinevaid sõnastusi – milline nendest on täpseim?
  3. Täitke välimised mullid vastates küsimustele. Alustage küsimusest „Kelle probleem see on?“ ning liikuge päripäeva.

Kui ring on läbitud hinnake probleemi definitsiooni – kas soovite selles midagi muuta? NB! Muutmise korral vaadake kõik välimised mullid üle ja täiendage. Vajadusel kasutage uut puhast töölehte.

Allalaadimine