Probleemi defineerimisega seotud oletuste testimine

Miks teha?

Oma töölaua taga probleeme defineerides on eksimise võimalus suur. See tööleht aitab defineerida võimalikud eksimise kohad ning neid kontrollida.

Kuidas teha?

  1. Printige välja suur tööleht.
  2. Vasakpoolseimasse kasti kirjutage probleemi definitsioon nii nagu seda hetkel mõistate. Sisendit saate probleemi selgitamise töölehelt.
  3. Defineerige oletused, mida olete probleemi defineerimiseks kasutanud. Need leiate hõlpsasti kui mõtlete eelnevale tagasi (ja loete üle ka probleemi selgitamise töölehe) ning küsite kasutatud eelduste kohta: „Kust me seda teame?“. Nii vaadates eraldate faktid ja oletused.
  4. Sõnastage oletustest tulenevad hüpoteesid „Kui… , siis…“ lausetena. Näiteks kui meie probleemi definitsioon sisaldab mõtet, et poliitikakujundajad ei tegele piisavalt palju probleemiga Z, siis võib üks hüpotees kõlada: „Kui poliitikakujundajatel oleks olemas usaldatav statistika probleemiga Z seotud nähtuse X kohta, siis nad otsustaksid sekkuda.“
  5. Neljandasse tulpa kirjutage kuidas seda hüpoteesi võimalikult lihtsalt, odavalt ja kiirelt testida saaks.
  6. Testi läbiviimisel saate märkida viimasesse tulpa kas hüpotees oli õige või vale.
  7. Arutage kas ja kuidas peaksite testide tulemusi arvestades probleemi definitsiooni muutma.

Allalaadmine