Huvitatud osapooled

Miks teha?

Aitab hinnata keda on probleemi lahendamisesse võimalik kaasata.

Kuidas teha?

  1. Printige välja suur tööleht.
  2. Arutage esmalt millised osapooled on veel antud probleemiga seotud ja / või selle lahendamisest huvitatud. Sisendinfona kasutage probleemi selgitamise töölehel olevat infot.
  3. Kirjutage iga huvitatud osapool eraldi lipikule ning märkige ka tema huvi. NB! Mõned osapooled võivad olla huvitatud probleemi lahendamisest, samal ajal kui teised on huvitatud senise olukorra säilitamisest – arvestage mõlemaid.
  4. Paigutage need teljestikule hinnates nende mõjukust ning huvi probleemi lahendamise või lahendamata jätmise vastu.
  5. Arutage keda ja kuidas saaksite kaasata ja kellega peate tõsiselt arvestama? Mida see tähendab?

Allalaadimine