Teostatavuse-mõju maatriks

Miks teha?

Aitab ideid omavahel võrrelda.

Kuidas teha?

  1. Printige välja suur tööleht.
  2. Iga osaleja loeb ette eelmiste etappide jooksul kirja pandud ideed.
  3. Kirjutage iga idee eraldi Post-it paberile ning hinnates idee mõju probleemi lahendamisele ning teostatavust paigutage see teljestikule.
  4. Kui kõik ideed on paigutatud teljestikule, siis vaadake esmalt ülal paremal olevaid ideid – arutage, kas seal on sobiv lahendus?
  5. Seejärel vaadake kahe kaare vahel olevaid ideid. Ülejäänusid võite eirata.

Allalaadmine