Kulu-tulu maatriks

Miks teha?

Aitab hinnata kas parimaid ideid on arukas teha.

Kuidas teha?

  1. Printige välja suur tööleht.
  2. Võtke teostatavuse-mõju maatriksist parimad ideed.
  3. Paigutage need kulu-tulu maatriksile hinnates iga idee teostamiseks vajalikku aja- ja rahakulu ning kasutajate hulka.
  4. Kui kõik ideed on paigutatud teljestikule, siis vaadake esmalt maatriksi paremal poolel olevaid ideid – kas seal on sobiv lahendus?

Allalaadmine