Lahendusvariantide valik

Ma tahan…

… valida tuumakamad ideed

… hankida kasutajate tagasisidet lõpliku otsuse sisendiks