Iseenesestmõistetavuste eiramine

Miks teha?

Aitab leida probleemi lahendamiseks vajalikke ideid läbi seniste praktikate kahtluse alla seadmise.

Kuidas teha?

  1. Andke igale osalejale tööleht.
  2. Arutage ühiselt ja kirjutage vasakpoolseimasse tulpa asjaolud, mida kasutajad peavad selle toote või teenuse puhul iseenesestmõistetavaks. Näiteks: „On iseenesestmõistetav, et restoranis on menüü, kust saan valida meelepärase roa.“
  3. Igaüks sõnastab individuaalselt milline oleks olukord kui need asjaolud ei kehtiks „Kui… , siis…“ lausetena. Näiteks: „Kui restoranis ei ole menüüd, siis peab roogade valiku otsuse tegema keegi teine peale külastaja.“
  4. Parempoolseimasse lahtrisse kirjutab igaüks individuaalselt ideed, mis võiks selles uues olukorras toimida. Näiteks: „Kokk otsustab ise, mida ta igale külastajale pakub lähtuvalt sellest, mis toorainet tal õnnestub hankida.“

Allalaadmine