Ajukirjutamine

Miks teha?

Aitab leida probleemi lahendamiseks vajalikke ideid kaasates kõikide ideede arendamisesse kõik osalejad.

Kuidas teha?

  1. Jagunege 5-6 liikmelisteks gruppideks.
  2. Andke igale grupiliikmele üks tööleht ja paluge 5 minuti jooksul igaühel individuaalselt kirjutada oma töölehele kolm ideed valitud probleemi lahendamiseks.
  3. Iga osaleja annab oma töölehe oma vasakul istuvale naabrile.
  4. Täiendage saadud paberil olevaid ideid kirjutades täiendusi.
  5. Korrake samme 2 ja 3 kuni kõik osalejad on täiendanud ideid kõikidel paberitel.

Allalaadmine