Lahendusvariantide genereerimine

Ma tahan…

… genereerida koos meeskonnaga uudseid lahendusideid