Meetodid

Ülevaade protsessist

Oleme tööriistad jaganud Sinu jaoks vastavalt teenusedisaini protsessile – see jaguneb neljaks suureks sammuks ning kuueks alamtegevuseks. Kokkuvõtliku ülevaate kogu protsessist annab alloleva pilt.

Millistest tööriistadest alustad? Eks see sõltub suuresti lähteülesandest ja projekti etapist, aga enamasti on mõistlik alustada, kas:

  • Punktist A – juhul kui tead, milles on probleem;
  • Punktist B – juhul kui saad aru, et senine teenus ei toimi, aga täpselt ei oska veel isegi esmast probleemi sõnastada. Sel juhul aitab kasutajate tegevuse uurimine sõnastada esmase probleemi. Seejärel liigu punkti A. tööriistade juurde.

Ma tahan…

… aru saada laiemast kontekstist ja defineerida probleemi, mida meie lahendama hakkama

… mõista kasutaja tänast kogemust

… genereerida koos meeskonnaga uudseid lahendusideid

… valida tuumakamad ideed

… valitud lahendusi testida

… planeerida järgmised sammud